ŠTAMPAČI

Visoko produktivni linijsko matrični, laserski i termalni štampači, rade na beskrajnom papiru, nalepnicama i folijama. Zadovoljavaju najsloženije aplikativne zahteve i radne uslove. Inovator u oblasti laserskog i termalnog metoda štampe na beskrajnim formama i nalepnicama. Svojim rešenjima omogućio je besprekornu preciznu i pouzdanu štampu bar kodova. Svi štampači su spremni za rad u mreži bez posrednika, print servera ili nekih drugih metoda umrežavanja. Printronix je izumitelj linijsko matričnih štampača i danas je njihov vodeći proizvođać, sa 65% svetske proizvodnje. Firma Printronix osnovana je 1974. godine. Sedište Printronix-a je u Irvinu, Kalifornija gde se nalazi razvoj, proizvodnja, prodaja i podrška.

Firma ORBIS d.o.o. nudii:

 

Nudi linijske štampače, matrične štampače, brze profesionalne skenere i interne i eksterne urđaje za magnetno-optičke diskove kao i HandyDrive diskove od 40, 60 i 80 Gb.

LEXMARK

Nudi InkJet štampače, Foto InkJet štampače, Sve u jednom (InkJet štampač + Kolor skener + kopir), laserske štampače, Laser MFP (Laser štampač+Kolor skener+Kopir+ FAX), matrične štampače.

EPSON

Nudi matrične štampače, laserske štampače, InkJet štampače, Foto InkJet štamače, štampače velikog formata (STYLUS PRO), multifunkcijske InkJet uređaje, skenere, digitalne foto aparate, video projektore, POS štampače.

HP

Nudi laserske štampače, multifunkcijske laserske uređaje, InkJet štampače, multifunkcijske InkJet urđaje, Foto InkJet štampače, plotere, skenere, digitalne foto aparate, projektore.

Bookmark and Share