Tradicija + Izvanredne Inovacije

- brzina

- pouzdanost

- kvalitet štampe

- svestranost

- lakoća korišćenja

Serija P5000 stampača je "spremna za mrežu". Pokrivajući širok opseg performansi nudi izuzetnu funkcionalnost. Brzine 500 i 1000 linija u minuti proizvode se u pedestak varijanti. Kabinet model raspoloživ je za brzine 500, 1000, 1500 linija u minuti. Pri tome su napredni mehanizmi za štampu u stanju da pozicioniraju tačku sa preciznošću od 0.01 cm.

P5000 štampači izgradjeni su da rade u svim okruženjima, od surovog industrijskog do tihog kancelarijskog i bezbednog okruženja sistem sale. Oni su idealan izbor za veoma kritične aplikacije, posebno dobro usklađeni za velike izveštaje i masovnu štampu kao i za štampu nalepnica sa bar kodom i formi iz više delova. P5000 "Windows driver" štampa iz "Windows" aplikacija sa lakoćom. Ima jedinstven, optimizovan dizajn koji efikasno štampa mnoštvo različitih bar kod simbola, crteže, slike i tekst i sve to u jednom istom drajveru!

"Print Net Plus" je kombinacija PRINTRONIX-ovog hardvera i softvera koja pruža uistinu napredno rešenje upravljanja umreženim štampačima serije P5000. "PrintNet" interfejs kartica omogućava vezu sa lokalnom "Ethernet" mrežom (LAN). Ona ima ugrađenu "Home" stranu kojoj se može pristupiti kroz svaki standardni Internet pretraživač ("Netscape Navigator" ili "Microsoft Internet Explorer"). Ova integrisana osbina stampača pruža informaciju o stanju Vašeg štampača kao i punu kontrolu, kroz mrežu, i to sa Vašeg radnog mesta. "Printronix Print Manager" je "JAVA" aplikacija koja mogućnosti "PrintNet" kartice podiže na viši nivo poznatim pokaži-i-klikni ("point-and-klick") i uhvati-i-ispusti ("drag-and-drop") operacijama u okviru prozora ("window"). Ovaj paket pruža napredne konfiguracione i upravljačke alate kao što su: "P5000 Database manager", "configuration Editor", virtualni kontrolni panel, Informator o statusu, konfigurator ... "AutoPort Switching" automatski bira izmedju "Coax/Twinax", paralelnog ili serijskog porta koji mogu istovremeno biti priključeni na štampač. Opcioni "Coax/Twinax" interrfejs je moguće konfigurisati da emulira IBM 3287, 5225 i 4234 modele uključujući "Twnax" IPDS i 3287 protokol konvertore.

Bookmark and Share