Firme vrlo retko shvataju važnost uvođenja sistema za upravljanje dokumentacijom, i smatraju takve sisteme nepotrebnim troškom.

U praksi, DMS sistemi su se pokazali kao jedna od najboljih investicija za firme, posebno ako se radi o firmama srednje veličine, ali i manjim firmama.

jfk7483

DMS je sistem za upravljanje dokumentima koji vodi određene procese nad dokumentima a u svrhu njihove organizacije. Tako i sam DMS možemo pronaći pod različitim nazivima i oblicima primene:

 • Sistem za upravljanje dokumentima (dokumentacijom).
 • Arhiva dokumenata.
 • Document flow (tok dokumenata, Workflow).
 • Upravljanje znanjem.

Osnovni deo digitalnog upravljanja dokumentima je konverzija papirnih dokumenata u datoteke na računaru. Jednom na računaru, a time i u mreži računara, ti dokumenti su dostupni bez većeg truda u sekundi. Hiljade organizacija u svetu svakodnevno koriste sisteme za upravljanje dokumentacijom umesto papirnih arhiva. Razlog za tu promenu je jednostavan:

 • Sprečava gubitak podataka.
 • Smanjuje potrebu za prostorom.
 • Olakšava upravljanje dokumentima.
 • Brzo pronalaženje dokumenata.
 • Dokumenti su centralno dostupni.

Dokumenti se skeniraju ili se učitavaju elektronski dokumenti. Sistem arhivira te datoteke na disk ili sistem diskova, a korisnik tada indeksira dokument. Indeksiranje je opisivanje dokumenta pojmovima prema kojima će ti dokumenti kasnije biti pretraživi. Za pristup dokumentima koristi se pretraga koja je ugrađena u sistem.  Koji dokumenti mogu biti pročitani i koje akcije se mogu vršiti nad njima zavisi o pravima koje je korisniku ili grupi korisnika dodelio administrator.

Kompletan DMS sastoji se od pet najbitnijih elemenata:

 • Skeniranje: Napredak na polju tehnologije skeniranja omogućuje brzo, jednostavno i jeftino skeniranje.
 • Arhiviranje: Sistem za arhiviranje osigurava dokumente od gubitka, a takođe se može nadograđivati dodatnim kapacitetom.
 • Indeksiranje: Omogućava dobar opis dokumenata i brz i jednostavan budući pristup.
 • Pronalaženje: Sistem vodi evidenciju o rasporedu datoteka na mediju i omogućuje brzo pronalaženje pomoću indeksa.
 • Pristup: Dokumenti moraju biti dostupni onima kojima su potrebni, a pristup ograničen na autorizovane korisnike. Dobar sistem omogućava pristup bilo s radnog mesta, bilo preko interneta.

Navešćemo nekoliko zanimljivih statističkih podataka iz američkog istraživanja (Cooper’s and Lybrand):

 • Kancelarijski dokumenti čine više od 80% znanja organizacije (dopisi, ugovori, nacrti…).
 • 90% dokumenata prolazi kroz organizaciju kroz više ruku nego što je potrebno, što usporava poslovanje te predstavlja dodatne rizike (neovlašćen pristup dokumentima…).
 • Dokument se u proseku kopira 19 puta u svom životnom ciklusu.
 • Unos i zavođenje dokumenta u proseku košta 20$.
 • Pronalaženje izgubljenih dokumenata u proseku košta 120$.
 • Zamena izgubljenih dokumenata u proseku košta 220$.
 • 7,5% svih dokumenata se izgubi.
 • 3% dokumenata se pogrešno zavede.
 • Do 50% vremena zaposlenih koji barataju sa dokumentacijom se potroši na pretraživanje dokumentacije i traženje informacija, a samo 5-15% na čitanje informacija.
 • Obim dokumentacije se svake godine povećava za 22%
Bookmark and Share