Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.
Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema. Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h. Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar. Nakon dojave dežurna služba  će   poslati u objekat interventu  i dežurnu vatrogasnu službu.
 
 
 
Kriminalitet na našem području je proteklih godina u konstantnom porastu. Česte su provale, razbojništva i krađe. Štete koje mogu nastati od posledica provale (gubitak dokumenata, predmeta posebne vrednosti ili poverljivih informacija) predstavljaju štete koje se ne mogu finansijski nadoknaditi. Svima nama je cilj da osiguramo teško stečenu imovinu i da povećamo ličnu sigurnost. Za ostvarivanje tog cilja preporučujemo Vam protivprovalne sisteme.
 
 

 
Bookmark and Share