Povećanom dinamikom i tempom života raste i tempo poslovanja. Zbog toga je i sve teže precizno pratiti događaje u organizaciji. Da bi ste efikasnije i bolje poslovali preporučujemo Vam sisteme evidencije radnog vremena. Oni su neprimetni, iako omogućavaju pregled događaja u radnoj okolini, a beleže i dolaske i odlaske radnika, kao i razloge odsustva koji se mogu izabrati sa centralnog terminala.
 
Zašto evidencija radnog vremena?

 U sve konkurentnijem poslovnom okruženju preduzeće može da ostvari značajnu komparativnu prednost kroz unapređenje procesa upravljanja kadrovskim resursima.
Postojanje sistema evidencije radnog vremena (ERV) je u tom smislu izuzetno značajno, pogotovo sa stanovišta sledećih aspekata:

BOLJA KONTROLA – omogućava utvrđivanje zloupotreba i kršenja poslovnih pravila i procedura.

ADEKVATNO VREDNOVANJE RADA – obezbeđuje potrebne informcije za nagrađivanje odgovornih i vrednih radnika, i sankcionisanje onih koji to nisu.

SINERGETSKI EFEKAT – omogućava postizanje boljih rezultata celog tima, kao rezultat precizno definisanih i kontrolisanih ''pravila igre'', uz adekvatno vrednovanje rada.

MOTIVACIJA – odgovorni i vredni zaposleni, ali i oni drugi, sada sigurno znaju da postoje detaljne informacije o njihovom prisustvu na radnom mestu, te će i svi zaposleni biti motivisani da ''poprave utisak''.

ELIMINISANJE LOŠIH PRIMERA – omogućava otklanjanje uzroka koji zaposlenim nameću sledeća razmišljanja:

''Zašto da dolazim (odlazim) na vreme, kada znam da 'X' bez sankcija konstantno kasni (odlazi pre kraja radnog vremena)?''

''Zašto da radim prekovremeno, kada znam da 'Y' radi prekovremeno, a nije nagrađen, jer ne postoji način da se taj rad evidentira?''

ERV 3.2

ERV 3.2 je softverski modul za evidenciju radnog vremena, baziran na «stand-alone» čitaču RFID kartica - XM3 i softverskom modulu za kontrolu pristupa XM3 Manage. Omogućava:

 Evidentiranje zaposlenih i događaja (prijave i odjave)

 Pregled zaposlenih i svih evidentiranih događaja po zaposlenom, i po datumu

 Pregled evidentiranih nepravilnosti – kašnjenja i prevremeni izlasci

 Sumarni i detaljni pregled prisustva unutar i van radnog vremena, broja odrađenih dana , potrebnog prisustva, ostvarenog prisustva (  unutar i izvan radnog vremena )  i ukupnog prisustva, u proizvoljnom vremenskom intervalu, za sve zaposlene i pojedinačno

 Štampanje svih pregleda

 Proizvoljno definisanje radnog vremena od strane korisnika

 Definisanje konfiguracionih parametara za pristup XM3 čitaču

 Importovanje i arhiviranje podataka iz više XM3 čitača

 Pristup sistemu kroz administratorski i operaterski nalog

PREDNOSTI

      
NAJNIŽA CENA

       Pouzdanost

       Jednostavno korišćenje

       Povratak investicija u kratkom roku

       Povećanje produktivnosti

       Adekvatno vrednovanje rada

 

SOFTVERSKI I HARDVERSKI  ZAHTEVI

     Windows XP (Service Pack 2)

     Access XP/2002

     Pentium II procesor 32MB RAM

     Rezolucija 1024x768,

     Slobodan COM port


Bookmark and Share