BrendOpisModelsort iconCenaSlika
SD3 RAZDELNIK PETLJE, dozvoljava podelu jedne petlje u 4 izolovane petlje za smeštaj unutar panela u kompletu sa ICC05 SD3-4ISOL 179,74
SD3 Paralelni tablo sa 485 konekcijom, alfanumeričkim displejem LCD 160 karaktera sa tastaturom SD3-ALPHA RE 582,20
SD3 Adresabilna piezoelektrična sirena velike snage za unutrašnju montažu, crvene boje, integrisan izolator od kratkog spoja, mogućnost odabira 6 tonova, 95db@1m, za HEPHAIS 1600 seriju SD3-AVSA05/R 62,70
SD3 Kartica sa 20 RELEA, NO-NC 30V/1A, za priključenje unutar panela, serijska komunikacija SD3-C20R 351,12
SD3 Adresabilni ručni javljač - resetujući sa ključem, integrisan izolator od kratkog spoja, crvene boje, EN54-11, EN54-17, CE prema CPD SD3-DMA05 52,25
SD3 Adresabilni ručni javljač - resetujući sa ključem, integrisan izolator od kratkog spoja i programabilni relejni izlaz, crvene boje, EN54-11, EN54-17, CE prema CPD  SD3-DMA05R 58,52
SD3 ADRESABILNI MODUL SA 8 ULAZA + 4 LINIJSKA IZLAZA moguć odabir NO ili NC za ulaze i koristi linije za sirene za izlaze, EN54-17, EN54-18, CE prema CPD SD3-ED4L 201,74
SD3 ADRESABILNI 4 ULAZA/IZLAZA MODUL sa kućištem, integrisan izolator, odabir NO ili NC za ulaze, relejni izlazi NO-NC 30V/1A, EN54-17, EN54-18 CE prema CPD SD3-ET4C05-B 114,95
SD3 ADRESABILNI ULAZNO/IZLAZNI MODUL sa kućištem, integrisan izolator, odabir NO ili NC za ulaz, relejni izlaz NO-NC 30V/1A, EN54-17, EN54-18 CE prema CPD (postoji u RAIL DIN izvedbi) SD3-ETC05-B 52,25
SD3 INTELIGENTNA/INTERAKTIVNA KOMPAKTNA ADRESABILNA PROTIVPOŽARNA CENTRALA, 128 ADRESA, 2 petlje ili 4 odvojene linije (otvoreno kolo sa max 32 adrese), 99 ZONA, 1000 događaja u memoriji, 1 izlaz za konvencionalne sirene + 5 programabilnih relejnih... SD3-HEPHAIS 128 752,40
SD3 INTELIGENTNA/INTERAKTIVNA KOMPAKTNA ADRESABILNA PROTIVPOŽARNA CENTRALA, NE PROŠIRIVA, 400 ADRESA, 2 petlje ili 4 odvojene linije (otvoreno kolo sa max 32 adrese), 1000 ZONA, 2700 događaja u memoriji, 2 izlaza za konvencionalne sirene + 3... SD3-HEPHAIS 1600 NE 1.358,50
SD3 ADRESABILNI MODUL SA 16 NADZIRANIH ULAZA za din šinu SD3-IAT16E/D 334,40
SD3 ADRESABILNI MODUL SA 16 RELEJNIH IZLAZA za din šinu, relejni izlaz NO-NC 30V/1A,  SD3-IAT16R/D 397,10
SD3 Pločica sa izolatorom za 05 detektore (za postavljanje u S05SE) SD3-ICC05 14,63
SD3 INTELIGENTNI/INTERAKTIVNI OPTIČKO/TERMIČKI DETEKTOR, višekriterijumski ili kombinovani, mikroprocesorski, 1 programabilni paralelni alarmni indikator, programabilnih 8 nivoa osetljivosti detekcije, EN54-7, CE prema CPD SD3-MA05 63,14
SD3 ADRESABILNI ZONSKI INTERFEJS MODUL sa kućištem, za max 32 konvencionalna javljača, integrisan izolator, opto-izolovani na sekundarnoj liniji, EN54-17, EN54-18, EN54-13 CE prema CPD SD3-MBA95 277,97
SD3 Modul proširenja 2 PETLJE (max 200 elemenata po petlji) ili  4 odvojene linije (max 32 elementa po liniji) za postavljanje unutar panela SD3-MG2B 292,60
SD3 Prenosni alat za adresiranje svih elemenata sistema, testiranje (probno isčitavanje) petlje, sa AKU baterijom SD3-MINIBT05 376,20
SD3 INTELIGENTNI/INTERAKTIVNI OPTIČKI DIMNI DETEKTOR, mikroprocesorski, 1 programabilni paralelni alarmni indikator, programabilnih 8 nivoa osetljivosti detekcije, EN54-7, CE prema CPD SD3-OA05 37,62
SD3 Kartica sa 12 RELEA, NO-NC 30V/1A, za priključenje unutar panela, serijska komunikacija SD3-R12P2 146,30
SD3 Kartica sa 7 RELEA, NO-NC 30V/1A, za priključenje unutar panela, serijska komunikacija SD3-R7P2 126,83
SD3 Univerzalna baza za 05 seriju konvencionalnih i adresabilnih detektora SD3-SE05 4,18
SD3 Baza sa internom sirenom 98db@1m, EN54-3, CE prema CPD SD3-SOUND05 + S05SE 50,16
SD3 Konektori za kabl ≥ 1,5mm2 (za postavljanje u S05SE) SD3-STRAP 2,53
SD3 INTELIGENTNI/INTERAKTIVNI TERMIČKI DETEKTOR, mikroprocesorski, 1 programabilni paralelni alarmni indikator, programabilnih 6 nivoa osetljivosti detekcije, EN54-5, CE prema CPD SD3-TA05 35,53
SD3 SOFTVERSKI PROGRAMSKI ALAT za HEPHAIS 128 SD3-TELEHEPHAIS 128 83,60
SD3 SOFTVERSKI PROGRAMSKI ALAT za HEPHAIS 1600 SD3-TELEHEPHAIS 1600 83,60
SD3 Proširenje sa 4 izlaza za konvencionalne sirene, dozvoljava multiplikaciju jednog izlaza u 4 koja se aktiviraju istovremeno, za smeštaj unutar panela SD3-X4EVAC 313,50
Bookmark and Share