Šta je Biznisoft ?

bs text intro BIZNISOFT je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti. 

  Osnovu računovodstvenog programskog proizvoda BIZNISOFT čine standardi. Knjigovodstveni program BIZNISOFT je usaglašen sa zahtevima računovodstvenog standarda RSS 33

 

Računovodstveni softver je programski proizvod koji se primenjuje za obradu računovodstvenih podataka i dobijanje računovodstvenih informacija.


Programski paket ORBIS (u daljem tekstu ORBIS) je integralni informacioni sistem  poslovanja  preduzeća. Orbis je paket koji se sastoji od više poslovnih aplikacija i u zavisnosti od poslovanja neposrednog korisnika Orbisa određeni moduli se povezuju u jedinstven inforamcioni sistem, a istovremeno svaki modul može da radi samostalno. Programska rešenja su takva da Orbis može da radi na svim oprerativnim sistemima koji su u upotrebi danas
( Windows, Linux i Unix), takođe podržava sve matrične i laserske štampače koji nisu na USB portu.
Orbis je mrežni program tako da isti modul mogu da koriste više korisnika istovremeno (svaki korisnik ima svoju šifru i lozinku za pristup modulu). Orbis je tako projektovan da mogu da se lako implementiraju novi Međunarodni strandardi.